ERKIDE irakaskuntza

 
 

ERKIDE-Irakaskuntzaren helburuen artean ondoko hauek azpimarratu behar dira:

- Euskal Herri zabalean dauden antzeko erakundeekin ahalik eta harreman sendoenak lortzea.
- Irakaskuntzako Kooperatiben erakunde mailako ordezkaritza edukitzea.
- Prestakuntza ekintzak antolatzea.
- Kooperatiba mugimenduaren oinarriak zabaltzea.