KALAKA komunikazio parekidea

 
 

Pertsona mugarri hartuta, honako komunikazio zerbitzuak diseinatu eta garatzen dituzte, betiere genero ikuspegia integratuz:

- Komunikazio estrategiak: edukiak sortzen dituzte eta hauen zabalkunderako egokienak diren euskarrietara

moldatu: aldizkariak, eskuorriak, kartelak, bideoak, etab. sortzen dituzte, baita webgune eta sare sozialak kudeatu ere. Era berean, ekitaldiak antolatzen dituzte eta hauen zabalkunde-lana egin.

- Aholkularitza.

- Formakuntza.