TIZ Ingurumen Zentroa

 
 

Gure gai guztietan aurrelanerako fitxetan dugu hasiera. Irakasleari gida bat bidaltzen zaio (pdf formatuan): ikasleen fitxak nola landu, ikasleei jarritako ariketen zein galderen erantzunak, jarduera gehigarriak, bibliografia,...

TIZ-en bertan planteatzen diren ariketak, hezigarriak, parte hartzaileak eta dinamikoak dira, talde txikietan burutzeko frogak, eskulanak , jokoak eta abar.
Ebaluazioa ere kontuan izaten dugu: gaia laburbiltzen duen azken jokoren bat, zuzenean galdetegia, “simulazio” jokoa,...