[hasiera]

 
ZER DA HIK HASI?
ALDIZKARIAK
MATERIALA
TOPAKETAK
HARPIDETZA
BALIABIDEEN GIDA
KONTAKTUA
BILATZAILEA
EREMU BIdEZKOA
EZTABAIDAGUNEA
BULETINA JASOTZEKO
 
Gai Nagusia
Droga menpekotasunen prebentzioa
Zenbakia
Data
2005(e)ko otsaila
Idazlea
Saila
Gai Nagusia

Hezkuntza maila guztietarako eta eskolan lantzen diren gaietarako egokiak diren programak dituzte, eta baita droga-menpekotasunen prebentzioa lantzekoak ere. DBH 1., 2. eta 3. mailetarako programan, esate baterako, 200 ikastetxe inguru ari dira parte hartzen ikasturte honetan, eta 4. DBHrako programan ere beste hainbeste.

Programa horien helburu nagusia zinearen bitartez ikasleak gero ikasgelan egin beharreko lanerako motibatzea eta prestatzea da. Horrekin batera, ikasleari bere garapen osoan laguntzea eta gizaki autonomo, kultu eta kritiko bihurtzeko bitartekoak ematea da.

Aurten droga-menpekotasunen gaia lantzeko aukeratu dituzten filmeekin eta prestatu dituzten unitate didaktikoekin nerabeei eguneroko bizitzak eskaintzen dien errealitatea ikusten lagundu nahi diete. Azaltzen zaizkien arazoei eraginkortasunez aurre egiteko behar dituzten trebetasunak garatzen eta hausnarketa kritikoa egiten irakatsi nahi diete. Zenbait sustantzien kontsumorako izango dituzten eragin eta presioak prebenitzeko beharrezkoak diren mekanismoak eta sormenezko irtenbideak bilatzen laguntzea da xedea.

Ikusi erlazioanaturiko artikuluak
Ikusi erlazionaturiko materiala

Drogak eta gu: hasteko, informazioa

Zailena hitz egiten hastea da. Behin hasiz gero, ura bezala, errekan behera inolako trabarik gabe garatzen da berriketaldia. Mila arrazoi tarteko, kosta egiten da gai batzuetaz hitz egitea, baina hasierako bertigoa gainditu ondoren, barrenak askatzeak izugarrizko lasaitasuna ematen du.

Horixe gertatzen da drogak aipatzean ere. Batzuek, mingaina txulora sartu eta beste aldera begiratzen dute. Beste batzuek, errealitateari begiratu eta zezenari adarretatik heltzen diote. Azken horiek, inolako beldurrik gabe hitz egiten dute drogez, menpekotasunez edo prebentzioaz, eta gauzak argiago dituzte. Hasteko, pertsonei drogei baino garrantzi gehiago ematea. Bigarrenik, informazioa edukitzea oso garrantzitsua dela. Hirugarrenik, kontsumitzen bada, arduraz egitea funtsezkoa dela. Eta azkenik, menpekotasuna saihesteko eta horri aurre egiteko, prebentzioa dela tresnarik egokiena.

Zer dira drogak?

Hasteko, informazioa funtsezkoa dela esan dugu. Drogak sustantzia naturalak edo artifizialak dira, eta gure gorputzean hainbat modutan sartuz gero, nerbio sisteman aldaketa fisikoak edota psikikoak sortzen dituzte, baita errealitatea hautemateko moduan ere.

Drogak kontsumitzeko hainbat modu daude: edan, irentsi, esnifatu, erre, txertatu...

Berez ez dira sustantzia txarrak, neutroak dira, baina erabilpena bai izan litekeela ona edo txarra. Kontsumoa desegokia baldin bada, berau ez kontrolatzera irits daiteke edonor. Kasu horietan, kontsumitzeari uzten zaionean urduritasuna, antsietatea edo herstura, depresioa... sortzen dira. Ondorioz, droga hori kontsumitzeko beharra sortzen da, hots, menpekotasuna.

Menpekotasuna fisikoa edo biologikoa, psikikoa edo funtzionala izan liteke.

Are gehiago, gaur egun menpekotasun hori patologia bihurtzen ari da. Beste modu batera esanda, bi aldetako menpekotasuna sortzen ari da. Batetik sustantzia konkretu baten kontsumoa ez delako egokia, eta bestetik aldez aurretik beste gaixotasun mota bat dagoelako. Bi gauzak elkartzen direnean patologia arazoak sortzen dira. Esate baterako, gaur egungo kontsumitzaile berri asko ez dira alkoholiko hutsak, kokainomano hutsak edo heroinomano hutsak, baizik eta dena nahastuta kontsumitzen dute. Droga batzuk estimulatzaileak dira, beste batzuk depresiboak... eta horiek nahastuta buru osasun arazoak sortzen dira. Gero gehiago dira menpekotasunarekin batera paranoia edo buru nahasketak dituztenak. Ondorioz, arazoa ez da menpekotasuna, buru osasuna baizik. Eta esku-hartzea askoz ere konplexuagoa da.

Drogak hartzeko moduak gaur egun

Gizartea aldatzen den heinean, ohiturak ere aldatu egiten dira, eta hori gertatzen da droga kontsumoaren kasuan ere. Kontsumoa gero eta gehiago zabaltzen ari da. Baina, halere, jende gehiagok kontsumitzeak ez du esan nahi droga gehiago kontsumitzen denik.

Kontsumitzen hasteko adina jaitsi egin da, hots, kontsumo esperimentalak hasteko adina jaitsi egin da, gero eta gazteago hasten dira drogak probatzen. Horrekin batera, arriskuaren pertzepzioa gero eta txikiagoa da. Kontsumo asko arrisku gutxikoak edo arrisku gabeak direla uste dute askok. Norberak egiten duen kontsumoa eta hartzen dituen drogak justifikatzen ditu, eta aldi berean, besteenak kritikatu.

Oro har, drogak kontsumitzeko kultura aldatu egin dela esan liteke. Kontsumo intentsiboak eta konpultsiboak dira nagusi orain. Dena azkarrago doan mundu honetan, drogen kontsumoa ere bai. Gizarte eta kultura bakoitzak betidanik izan ditu drogen kontsumoa, ekoizpena eta banaketa erregulatzeko modu batzuk. Tokian tokiko kulturak droga kontsumoak mugatu egiten ditu eta hartzeko moduen inguruan agindu batzuk finkatzen ditu, normalean ontzat hartu izan direnak. Hori hankaz gora jartzen ari da gaur egun. Alkoholaren kasuan, esate baterako, mediterranear kontsumoa zen nagusi lehen, eta orain anglosaxoi erara kontsumitzen da: denbora gutxian kantitate asko. Gauza bera gertatzen da tabakoarekin eta haxixarekin ere. Kokainaren kasua ere kuriosoa da. Dentistek betidanik erabili izan dute analgesiko bezala anestesia egiteko. Hego Amerikako kulturan ere betidanik erabili dute. Baina mendebaldean beste erabilpen bat eman zaio. Gaur egun, lanean dabiltzanek ere hartzen dute, etengabe lanean jarraitzeko eta gehiago produzitzeko. Azkenaldian erabilpen farmazeutikoaren antzekoa den beste kontsumo mota bat ematen ari zaio: biharamuna edo bestondoa gutxitzeko hartzen da.

Hori gutxi balitz, droga mota bakarra ezezik, gehiago nahasten dira: edari alkoholdunak, estimulatzaileak diren drogak (tabakoa, speed-a, kokaina...), eratorri kannabikoak, diseinu drogak... hitz batean esateko, polikontsumoa.

Hori dena nondik? Zergatik?

Gertatu diren aldaketak eta ohitura berriak egungo gizarte ereduari lotuta daude.

Indibidualismoan, kontsumismoan, lehiakortasunean, hedonismoan, norberarena besteengan delegatzean, elkartasun ezean... oinarritutako balioak, jarrerak eta jokabideak nagusi bilakatzen ari dira. Erreferentzia ereduak falta dira eta sozializazio egituretan komunikatzeko, erantzukizunetan hezteko eta hezigarriak diren arauak eta mugak ezartzeko zailtasunak daudela begi-bistakoa da.

Ezin aipatu gabe utzi debekuaren politika ere. Jakina da drogek eragin zuzen dutela: alkohola gehiegi edanez gero, mozkortu egiten da; tabakoa egunero errez gero, nikotinaren menpekotasuna sortzen da... Debekuaren politikaren ondorioz, ordea, zeharkako ondorioak sortzen dira. Adibidez, haxixa kalitate txarrekoa baldin bada, intoxikazio arriskua dago; kokaina nahastua edo heroina aizundua baldin badaude, gaindosiagatik edo aizuntzeagatik hil daiteke. Eta hori dena debekuaren politikaren ondorio da.

Horren aurrean normalizazioa eta prebentzioa bultzatzen dute hainbat erakundek. Zentzu horretan, drogei soilik ez zaie jarri behar arreta, baita pertsonei eta inguruneari ere, hirurak erlazionatuta daude-eta.

Prebentzioa gazte, guraso eta irakasleekin

Prebentzioan lan egiten duten hainbat erakunde daude Euskal Herrian, eta horietako bat da Askagintza. Gazteekin, gurasoekin eta ikastetxeekin aritzen dira. 15 urte daramatzate zeregin honetan, eta 100 ikastetxe ingurutatik pasa dira. Horrez gain, topaketak antolatzen dituzte, bai gazteenak eta bai gurasoenak, eta aurten irakasleentzat ere prestatu dute.

Gazte topaketak

Askagintzakoek argi daukate gazteei garrantzi gehiago eman behar zaiela, beraiek baitira protagonistak. Beraien bizitzaren subjektuak dira eta beraiei drogei baino garrantzi gehiago eman behar zaie. "Esku-hartzerik txikiena, arreta handienarekin", hori da Askagintzakoen leloa.

Filosofia horrekin, hainbat herritan informazio guneak antolatzen dituzte, eta Euskal Herri mailan gazte topaketa nazionala egiten dute, elkarren berri jakiteko.

Horrela, drogei buruz hitz egiteko espazio bat eskaintzen zaie gazteei, euren zalantzak argitzeko, hausnartzeko, kezkak agertzeko... Leire Zumeta eta Txus Congil Askagintzako kideek diotenez, "topaketak oso emankorrak izaten dira. Gazteek ideiak dauzkate, proposamenak dauzkate, eta hausnarketa oso-oso politak egiten dituzte. Aurreiritzirik eta epairik gabe entzuten zaiela konturatzen direnean, ireki egiten dira eta zoragarria da. Inoiz baino gazteria prestatuagoa eta osasuntsuagoa daukagu. Gertatzen dena da emozionalki oso ahulak direla, eta babesik gabe garatu behar dituztela euren gaitasunak. Horregatik, guk babes hori eskaini nahi diegu".

Gurasoen topaketak

Gurasoak desorientatuta daude. Leirek dioenez, "eredu autoritarioa bizi izan zutenek, ez dute gauza bera egin nahi, eta beste muturrera joaten dira. Gaindituta eta beldurtuta daude". Alkohola eta tabakoa ezagutzen dituzte, baina pilulak eta beste droga berriak ez, eta horrek beldurra ematen die. Egoera horretan, gehien estimatzen dutena lasaitzea eta entzutea da.

Askagintzak gurasoei bi zerbitzu eskaintzen dizkie. Batetik tailer iraunkorrak ikasturtean zehar. Zortzi saio inguru izaten dira eta gurasoek planteatzen dituzten gaien inguruan hitz egiten da. Bestetik saio solteak egiten dituzte, eta eskema hau jarraitzen dute: 1) zertaz ari gara hitz egiten; 2) non daude arazoak eta beldurrak guraso gisa (ez dakite zer kontsumitzen duten, ez dakite zer ondorio dituzten, ez dute kontrolatzen...); 3) beldurrak objektibizatu; eta 4) guraso bezala zer egin dezaketen aztertu, informazioa jaso, esku-hartze egokia zein den ikusi, komunikazioa landu, heziketa alternatibak bilatu...

Datorren ikasturtean gurasoentzako zentro bat osatu nahi dute Askagintzakoek, informazioa eta aholkularitza emateko. Eta aurten gurasoen II. topaketak egingo dira.

Ikastetxeak

Eskola eremuan osasun heziketa eta droga-menpekotasunen prebentziorako programa bat daukate: "Drogak larrugorrian". Berau ezartzeko baldintza batzuk jartzen dituzte: eskola komunitate osoak parte hartzea, zentroan lan hori erraztuko eta koordinatuko duen arduradun bat egotea (orientatzailea, kasu), eta klaustroa, gurasoak eta ikasleak prest egotea.

Programa ikastetxearen ezaugarrietara egokitzen da, eta horren arabera ekintza batzuk edo beste batzuk egiten dituzte: gurasoei hitzaldiak eman, irakasleei formazioa eta ikasleei ere saioak.

Irakasleen formazioari dagokionez, beraien funtzioa zein den argi zehazten saiatzen dira. "Askotan irakasleei dena eskatzen zaie gaur egun, beraiek soluzionatu behar dute dena, eta hori ez da horrela. Beren funtzioak argi definitzen eta zehazten saiatzen gara" dio Txusek. "Irakasleen esparrua eduki akademikoak, balioen heziketa eta zentroko elkarbizitza dira, eta ez hori baino gehiago. Gure formazioan ongi mugatzen ditugu zein diren irakasleen funtzioak eta zailtasunetan laguntza eskaintzen diegu tresnak emanez. Eta beti hor egoten gara. Guretzat oso garrantzitsua da gu hor gaudela sentitzea, errekurtso iraunkorra garela ikustea, eta ez puntualki egon eta joaten garenak".

"Drogak larrugorrian. Osasuna heziketan" programaren aurkezpena

Hezitzaileentzat, irakasleentzat, orientatzaileentzat...

Hernanin, apirilaren 16an

Biteri kultur etxean

11:00-13:30

Belen Mujika: "Badakigu kontsumitu egingo dutela; beraz, arduraz kontsumi dezaten lortu behar dugu"

Donostiako Lauaizeta Bigarren Hezkuntzako ikastetxean"Drogak larrugorrian" izeneko proiektua lantzen dute Askagintzaren laguntzarekin. Duela hiru urte hasi ziren programa horrekin, baina orain dela 6-7 urte hasi ziren droga-menpekotasunen prebentzioa lantzen, ikastetxea ireki zen une beretik.

Donostian DBH independentea duen eskola bakarra da, hau da, ez Lehen Hezkuntzarik eta ez Batxilergorik ez duena. Institutu bat izateko, zentro txikia dela esan liteke: 226 ikasle eta 30 irakasle. Txikitasun horren abantailak aprobetxatzen jakin dute; alde batetik, koordinaziorako aukera handia ematen duelako, eta bestetik, ikasle eta irakasleen arteko hurbiltasuna lortu dutelako. Ikasleentzat gehitxo, agian, komunera joan baino lehen irakasleek bai baitakite hara joango direla. Kontrolarekin batera, ordea, babesa ere sentitzen dute, eta nerabeek biak behar dituzte.

Belen Mujika ikastetxeko orientatzaileak gerturatu gaitu eskola barruko girora eta droga-menpekotasunen prebentzioan egiten ari diren lanera.

Zergatik hasi zineten gai hori lantzen?

Hasieran gurasoekin hasi ginen, gai honen inguruko hitzaldiak eskatzen zituztelako. Gero ikasleekin ere lantzen hasi ginen. Beti komentatzen genuen hori ez zela nahikoa, eskola komunitate osoak hartu behar zuela parte,eta horregatik jo genuen Askagintzakoengana.

Zergatik sentitzen dute gurasoek gai hori lantzeko beharra?

Beldurtuta eta desorientatuta daudelako. Sekulako beldurra daukate drogen aurrean. Beti komentatzen dute goizeko 1:00ak arte egoten direla seme-alabak Bretxa ondoan, eta handik pasa eta ikusten dena ikusita... "Nola lortuko dugu informatuta egotea kasurik egiten ez badigute?" galdetzen dute. Azken boladan kezka handia dute kanutoekin, pilulekin... Kuriosoa da, halere, tabakoarekin ez kezkatzea. Eta... eskolatik atera eta egiten duten lehenengo gauza zigarroa piztea izaten da.

Bestalde, gure ikasleak hona etorri aurretik Aitor ikastolan eta Intxaurrondo ikastolan ibilitakoak dira, eta han gurasoek asko parte hartzen zuten ikastolan. Beraz, hemen ere joera hori mantentzen dute eta ez dira beldur horrelako gaiak planteatzeko.

Nola sentitu izan zarete irakasleak gai hau landu behar duzuela jakitean?

Une honetan izugarrizko erantzukizuna uzten da irakasleen eta eskolaren gain, eta gainera, inolako errekonozimendu sozialik gabe. Guk ezin dugu 4:30etik aurrera gertatzen dena kontrolatu. Askotan komentatzen dugu gurasoekin heziketa sexuala eta osasun heziketa landuko dugula eskolan, baina ezin dugu bermatu haurdunaldiak egongo ez direnik edo arduraz kontsumoko dutenik. Praktika ez da eskolan egiten.

Gurasoak lasaitu egiten dira guk gaia landuko dugula esaten diegunean. Baina horrek ez du esan nahi beraiek ahaztu egin behar dutenik. Horregatik, oso garrantzitsua da gurasoek zehatz-mehatz jakitea ikasleekin zer lantzen dugun gai horren inguruan, beraiek ere ikus dezaten non dagoen beraien atala edo funtzioa.

Irakasleok beldurrik sentitzen al duzue?

Dena gure gain gelditzen bada, bai. Zeren gu ez baikara adituak. Horregatik, ondo definitu behar da bakoitzaren funtzioa. Irakasleok ez ditugu sustantziak landu behar, ez dugu drogei buruz dena jakin behar; gainera, kasu batzuetan ikasleek gu baino informazio gehiago edukitzen dute. Eskatzen zaiguna da ikasleei jarraipena egitea eta adituei informazioa ematea ikasleei buruz: talde presioei buruz, aisialdiari buruz...

Orduan, zer da zehazki irakasleok egiten duzuena?

Hasieran Askagintzakoek gurasoei eta klaustro osoari ematen diote informazioa. Gero, tutore bakoitzarekin eta orientatzailearekin mintegiak egiten dituzte gela bakoitza hobeto ezagutzeko, ikasleekin erabiltzen duten materiala erakusteko, saioak nola egiten dituzten azaltzeko...

Ondoren, tutoreak Askagintzako adituek prestatutako galdetegi bat pasatzen die ikasleei, anonimoa eta konfidentziala. Galde sorta horretan dauzkaten zalantzak, ezagutzen dutena, ezagutu nahi dutena... azaltzen dute. Gero horren arabera, gela bakoitzeko hutsuneak eta beharrak ikusita prestatzen dituzte ikasleekin egingo dituzten saioak.

Baina aurretik, tutoreak ikasleekin gaia lantzen du Askagintzakoek utzitako materialarekin. Horrela, ikasleek galderak prestatzen dituzte gero adituei planteatzeko. Aurten, unitate didaktiko batzuk landuko dituzte irakasleek ikasleekin.

Askagintzakoak beti hor egoten dira edozer gauza behar badugu ere. Eta aldamenean daudela jakiteak, asko lasaitzen gaitu.

Zein adin da egokiena prebentzioa lantzen hasteko?

Garrantzitsuena ikasleen ezaugarrietara egokitzea da. Lehen Hezkuntzan landu daiteke, baina elikadurari lotuta, adin batzuetan ez baitu zentzurik alkoholaz hitz egiteak oraindik ez direlako edaten hasi edo ez dutelako horretarako interesik. Ikasleen interesak aldatu egiten dira, eta hortik abiatzea da garrantzitsua.

Zein da ikasleei helarazi nahi diezuen mezua?

Gure mezua ez da ez kontsumitzeko. Badakigu kontsumitu egingo dutela; beraz, kontsumi dezatela arduraz.

Gazteak dira eta oraindik ezin diegu eskatu dena kontrolatzeko erantzukizuna, eta horretarako gaude gu, babesteko eta laguntzeko, jarraipena egiteko.

Kontsumitzen hasten diren adina atzeratzea lortzen badugu, ongi. Lehenbiziko kontsumoak hain konpultsiboak ez izatea lortzen badugu, hobeto. Eguneroko kontsumoa arduratsua baldin bada, ongi. Hori da egin dezakeguna.

Zer lortu duzue urteotako lanarekin?

Alde batetik, programa hau eskolaren barruan sartzea. Inork ez du zalantzan jartzen lantzen jarraitu behar dugunik, barneratuta daukagu.

Beste aldetik, gazteei gai honetaz hitz egiteko aukera ematea, desmitifikatzea eta beraien artean horretaz hitz egiteko gai izatea eta helduongana gerturatzea.

Gu ere, gazteok, kezkatzen gara

Bai Askagintzakoek, bai irakasleek, gazteei hitza eman behar zaiela azpimarratzen dute. Drogei baino garrantzi gehiago eman behar zaie gazteei, beraiek baitira protagonista"Esku-hartzerik txikiena, arreta handienarekin", da leloa.

DBHko 1. mailan erraz hitz egiten omen dute. 2. mailan gero eta zailagoa izan ei da euren iritzia jasotzea. 3. mailan mutu, krisia, ez dira mintzatzen ez gurasoekin, ez irakasleekin. Eta 4. mailan berriz lasai hitz egiten hasten dira.

Lauaizetako 4. DBHkoak hiztunak dira, bai. Inolako trabarik gabe hitz egiten dute drogen kontsumoaz eta euren kezkez. Ongi iruditzen zaie eskolan drogaren gaia lantzea, eta garrantzi handia ematen diote informazioa jasotzeari, ez baitaukate. Oso gustura entzuten dituzte adituen hitzaldiak. Beraiek liburuak hartu eta lantzea baino nahiago dute entzutea. Iaz marihuanari buruzko liburu bat irakurri zuten denen artean. Talde bakoitzak atal bat irakurri zuen eta hari buruzko laburpena egin zuten ondoren. Laburpena egitea, ordea, astuna iruditu zitzaien. Horrelako gaiak modu ludikoagoan, erakargarriagoan eta praktikoagoan landu beharko liratekeela uste dute.

Adituek anekdotak kontatzen omen dituzte euren saioetan, eta hori oso gustuko dute. Gainera, badakite ikastetxe askotan ibiltzen direla, eta interesgarritzat jotzen dute. Edozer gauza galdetzen diete beraie, gurasoei eta irakasleei ez bezala. Haiek konfiantza gehiago ematen diete.

Gelan liburuak erabiltzen dituzte informazioa jasotzeko, baina hori baino nahiago omen lukete drogak gelara ekarri eta zuzenean ikustea. Alkohola, tabakoa eta haxixa ezagutzen dituzte, eta beti horietaz hitz egiten omen da drogak aipatzean. Horiek utzi eta beste drogen inguruan duten jakin-mina asetu nahi dute.

Drogak probatzeko adinean daude, eta beraien artean desberdintasunak daude. Batzuk inoiz ez dira mozkotu, eta beste batzuk bai. Batzuk nahiago dute ez probatu, badaezpada, agian gustatu egingo zaielako. Gurasoen ohiko "txapa" entzuteaz nazkatuta daude, baina aldi berean, badakite kezka daukatelako esaten dietela kontrolatzeko eta edaten badute ere ez pasatzeko.

15-16 urteko gazte hauen iritziz, orain lehenago hasten dira drogak kontsumitzen, eta horrek kezkatu egiten ditu.

Ikasleak eta drogak irakasleen begietatik. Zer iritzi dute irakasleek?

Drogamenpekotasunen Deustuko Institutuak izenburu hori daraman azterketa bat argitaratu zuen iazko uztailean. Maria Teresa Laespadak koordinaturik, ikerketa talde bat aritu zen bere aldamenean: Elisabete Arostegik, Araceli Fernandezek eta Nieves Garcia del Moralek osatua.

Ikerketa lan horretan DBHko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako 517 tutorerengana hurbildu ziren droga-menpekotasunaren aurrean ikastetxeetan egiten den prebentzioari buruzko euren iritzia jakin asmoz.

Gai honen inguruan ikastetxea egoera estrategiko batean aurkitzen da. Alde batetik, gazte asko biltzen den lekua delako, eta talde hori delako droga-menpekotasunean erortzeko arriskua duenetako bat. Beste aldetik, gazteak bere osotasunean eta osasuntsu garatzeko aukerak eman ditzakeen erakundea da, horretarako giza baliabideak badituelako eta antolatua dagoelako. Zentzu horretan, eskola barruan gertatzen den sustantzien kontsumoaren aurrean, prenbentzio neurriak hartzea lehentasunezkoa izan behar du ikerketa honen egileen ustez.

Eskola, ordea, ez da instituzio soil bat, irakasleak daude bertan eta horien jokabideak eta zereginak baldintzatzen dute eskolaren funtzionamendua edo eguneroko lana. Gauza jakina da irakaslea ez dela edukien igorle hutsa, baizik eta hezitzailea, eta gazteen heziketa integralean bere erantzukizuna duela. Horien artean dago osasunerako heziketa, eta hor kokatzen da droga menpekotasunen prebentzioa. Gainera, gaur egun eskolak drogen kontsumoaren prebentzioan duen funtzioa mundu mailan errekonozitua dago, gazteengana jarraipen batekin gerturatzea bermatzen duelako. Ondorioz, irakasleak begirada guztien jomugan daude.

Ikastetxeen ikuspegia

Euskal Herriko hainbat ikastetxetan droga-menpekotasunen prebentziorako programak ezarrita dauzkate, batzuek euren kabuz eta beste batzuek prebentzio programak bideratzen dituzten erakundeen bitartez. Beste zenbait zentrotan ikasturtean zehar ekintza puntualak egiten dituzte, batzuetan irakasleek beraiek gidatuta eta beste batzuetan kanpoko norbait etorrita. Kasu bakanak badira ere, zenbaitetan ikastetxeek beraiek egiten dute euren programa propioa.

Irakasleen jarrerak, sinesmenak, espektatibak edo esperientziak drogen kontsumoaren aurrean

Irakasleek batez ere ohikoak diren sustantziak ezagutzen dituzte: tabakoa eta alkohola lehendabizi, kannabisa ondoren, eta hirugarrenik sustantzia estimulatzaileak, bereziki anfetaminak eta speed-a.

Beren ezagutza handiagoa edo txikiagoa izan, ikasleei informatzeko eta prebenitzeko trebeagoak izango dira edo ez. Edonola ere, aipatu sustantziak ez dituzte oso arriskutsutzat jotzen irakasleek, eta beraz, baliteke beren prebentzio lana ez izatea oso alarmista.

Irakasleak jakitun dira ikasleek tabakoa, alkohola eta kannabisa kontsumitzen dituztela. Euren iritziz, alkohola eta tabakoa ohikoak dira Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean, eta zenbait lekutan Lehen Hezkuntzako azken bi urteetan ere bai. Badakite gazteek asteburuetan asko edaten dutela, eta ikasketa bidaietan jabetzen dira horretaz. Zeren bestela, alkohola asteburuetan kontsumitzen denez, eskolako egunerokotasunean ez du eraginik.

Ez da gauza bera gertatzen haxixarekin. Eskola orduetan sartu den sustantzia da, eta horrek kezkatu eta beldurtu egiten ditu irakasleak. Aisialdian kontsumitzetik eskola orduetan eta astegunetan kontsumitzera pasatzeak kezkatu egiten ditu. Irakasle askok esaten du gelan haxixaren eraginpean egoten diren ikasleak edukitzen dituztela, nahiz eta sustantzia eskolan ez kontsumitu. Eta euren iritziz, ikasleen errendimenduan eta portaeran eragiten du.

Bestalde, anfetaminak bezalako estimulatzaileak ez dituztela kontsumitzen uste dute, nahiz eta Droga-menpekotasunen Euskal Azterguneak esan gero eta gazteagoak direla sustantzia horiek kontsumitzen dituztenak.

Irakasleen iritziz, lagunen eta berdinen arteko presioak dira tabakoaren eta alkoholaren kontsumoa hastera eta mantentzera bultzatzen dutenak. Bestalde, kannabisa kontsumitzen dutenak esperimentatzeko eta norberaren nortasuna bilatzeko egiten dutela uste dute irakasleek, eta beraz, ez dute negatibotzat hartzen esperientzia hori. Beste zenbait kontsumoren inguruan, berriz, jarrera negatiboa dute. Esate baterako, droga ilegalen kontsumitzaleak "arauetatik desbideratutako pertsonak" dira irakasleentzat.

Drogak kontsumitzen dituzten ikasleek zer sentimendu sorrarazten dizkien galdetu ondoren, gehienek kezka eta errukia sentitzen dutela adierazten dute.

Ikasleei laguntzeko garaian, galdeketako irakasleen % 32,3k Prebentzio Zerbitzuak ezagutzen dituela adierazi zuen; gainontzekoek ez. Ezagutzen dutenetatik % 69,4k erabilgarria dela deritzo. Beraz, beharrezkoa da zerbitzu horiek ezagutaraztea.

Zer iritzi dute irakasleek ikasleen droga kontsumoaren inguruan?

Hezitzaileen gehiengoa kontziente da prenbentzio lana egin behar dela; ikasleak hezi egin behar direla droga eta osasun arloan. Baina horretarako prestakuntza behar dute, eta hori, eskola orduz kanpo egiten dute normalean. Ondorioz, eguneroko lanari gehitzen zaion beste zama bat bihurtzen da.

Egungo gizarteko arazo asko eskolan bideratu behar direla esaten da, eta irakasleak gogaituta daude. Kanpoko laguntza gehiago eskatzen dute.

Ikasleek drogak kontsumitzen dituztela ikusten dutenean, irakasle gehienek neurri eta zigor zorrotzak jartzen dituzte, nahiz eta jakin eskolaz kanpo gertatzen dena ezin dutela kontrolatu.

Zigorrak bokazio pedagogikoa du, eta gurasoei jakinarazi ohi zaie. Horien erreakzioa desberdina izan liteke: batzuek ez dute onartzen eta ukatu egiten dute euren semeak edo alabak drogak kontsumitzen dituenik; beste batzuk onartu egiten dute eta eskolatik jasotzen duten informazioa eta laguntza eskertu egiten dute. Hala ere, gurasoek gutxi kolaboratzen dutela kexatzen dira irakasleak.

Zein da irakasleen jarrera eskolako prebentzio programetan inplikatzearen inguruan?

Irakasle gehienek onartzen dute euren lana ez dena edukiak ematea soilik, baina horrek ez du esan nahi gustura daudenik gizarteak bere gain jartzen dituen zeregin guztiekin.

Prebentzio programen aurrean irakasleek jarrera askotarikoak dituzte, denek ez baitute berdin pentsatzen bete behar duten rolaz. 38ko puntuaketa kontuan hartuta, jarrera hauek defendatzen dira: % 29,29k prebentzioaren profesionalizazioa eskolan; % 6, 31k irakaslearen inplikazioa prebentzioan; % 4,6k eszeptizismoa prebentzioaren aurrean; % 4,38k lankidetza premisa gisa eginkizun soziohezitzailean; % 3,9k prebentzioa interesa duten irakasleentzat bakarrik; % 3,24k prebentzioa eskolako eguneroko dinamika gisa; % 3,07k prebentzioa gainahalegin gisa.

Nolakoa da irakasleen prestakuntza?

Ikastetxeetako tutoreen % 60,7k ez du inolako formaziorik jaso droga-menpekotasunen inguruan, eta % 40k nolabaiteko prestakuntza jaso du, baina oso puntuala izan da. Ondorioz, prestakuntza jaso ez dutenez, ez dira inolako programa aurrera eramaten hasten. Hori bai, ordu kopuru finko bateko formazio antolatua jaso dutenek oso positiboa izan dela aitortzen dute.

Zer pentsatzen dute irakasleek alkoholaren eta beste drogen eskolako prebentzioaz? Nork arduratu behar du prebentzioaz eskolan?

Bi iritzi nagusitzen dira galdera honen inguruan: batzuk irakasleen lana dela diote, eta beste batzuek kanpoko adituen esku utzi behar dela. Dena dela, bi gauzak ere egin litezke, irakasleak eta kanpoko adituak elkarlanean aritu, alegia.

Orokorrean, Lanbide Heziketako irakasleak dira adituen esku uztearen alde daudenak. Kontuan hartu behar da adin horietan izaten dela gatazkatsuena drogen kontsumoa. Inolako formaziorik ez duten irakasleak ere adituen esku-hartzearen alde daude. Bestalde, formazioa jaso duten irakasleak euren burua nahiko seguru eta prestatuta ikusten dute gai hori lantzeko.

Prebentzioa erlijioko edo etikako irakaslearen esku uztearen aurka agertzen dira tutore gehienak.

Tutoreek ez dute nahi prebentzio lanaren gidaritza edo lidergoa beren gain hartzerik.

Zein estrategia iruditzen zaizkie baliagarriak eta beharrezkoak?

Prebentzioa ez da informazioarekin bukatzen. Irakasleek uste dute drogen arriskuei eta ondorioei buruzko hitzaldiak ez direla nahikoa ikasleen eta gizartearen ohiturak aldatzeko. Eskolako prebentzioa zehar lerroen bidez landu behar dela pentsatzen dute. Zailena, noski, hori praktikan jartzea da, irakasleen arteko koordinazioa, prestakuntza, denbora... eskatzen baititu. Gainera, ez da interes handirik ikusten prebentzio programa proiektu kurrikularrean sartzeko.

Zein neurriri ematen die garrantzia irakasleek?

- Prebentzio lana egiteko beharrezkoak dituzten tresnak edukitzeari.

- Adituen presentziari.

- Balioetan hezteari eta erantzukizunez jokatzen irakasteari. Erantzule izaten, norberak bere kabuz erabakitzen eta beren ekintzen ondorioak neurtzen erakutsi behar zaie, hots, pertsona bezala garatzen.

- Kontzientziazio sozialari, bai familien eta bai hezitzaileen aldetik.

- Ohitura onak promozionatzeari.

- Drogen inguruko informazio gehiago emateari.

-

Gelan lantzen al da alkoholaren eta beste drogen kontsumoaren gaia?

Inkesta erantzun dutenen hiru laurdenak baietz dio, prebentzioa lantzen dutela. Horietako % 78k noizean behin lantzen du eta % 22k sistematikoki. Azken horien artean gehienak DBHko tutoreak, psikologoak, esperientzia duten irakasleak eta, batez ere, prestakuntza dutenak dira.

Hitz goxoak dauden bezalaxe, hitz gogorrak ere badaude, eta horietako bat da droga. Ahoskera zein esanahia, biak ditu gogorrak, indartsuak. Eta horri loturik, bakoitzari beste hitz sorta bat etortzen zaio burura: drogak, arriskua, beldurra, kontsumoa, ihesa, plazera, debekua, gazteak, prebentzioa, legaltasuna, lagunak, menpekotasuna, askatasuna, tabua, "trapitxeoa", iluntasuna... Eta horiek denak norberaren emozioei, bizipenei eta daukan informazioari lotuta daude. Horregatik, iritziak ere askotarikoak dira.

Gutxiago edo gehiago, denok ukitzen gaituen errealitatea da. Hurrengo orrialdeetan irakasleen, gazteen, gurasoen eta droga-menpekotasunen prebentzioan lan egiten duten adituen iritziak bildu ditugu. Drogei baino garrantzia gehiago eman nahi izan diegu beraiek esateko dituztenei, askoz ere eraikitzaileagoa baita.

Nola lantzen dute prebentzioa? Zein metodologia erabiltzen dute ?

% 49k beren kabuz egiten du, % 46k zentroko programa batean oinarrituta, eta % 15ak kanpoko adituekin.

Prebentzioaren muina formazio bidea da, balioetan heztea, eta ez ikasleak drogen arriskuarekin ikaratzea.

Zein emaitza ematen dituzte prebentzio esku-hartzeek?

Tutoreen % 57 zuhur agertzen da, ez positibo eta ez negatibo; % 40k positibotzat jotzen du, eta % 3k negatibotzat.

Edonola ere, irakasleen hiru laurdena prebentzioa lantzen jarraitzeko prest agertzen da.

Zein dira ondorio nagusiak?

- Irakasleen formazioa. Bai gurasoak eta bai agintari politikoak kontziente baldin badira gazteen droga kontsumoaren arazoari heldu egin behar zaiola, agian irakasle batzuk liberatu egin beharko lirateke prestakuntza jaso ahal izateko. Horrela, adituen beharrik gabe, ikastetxean bertan egongo lirateke adituak. Horrek ez du esan nahi adituen beharrik egongo ez litzatekeenik, baizik eta gaiari zor zaion seriotasuna emango litzaiokeela.

- Beharrezkoa da irakasleek prestakuntza egokia jasotzea beren lana egiteko. Inori ez zaio burutik pasatzen Heziketa Fisikoko irakasleak Matematikako eskolak eman ditzakeenik prestatu gabe. Gauza bera esan liteke tutoreaz: ezin da pentsatu arazo guztiak berak soluzionatu behar dituenik, diziplina faltatik hasi eta drogen kontsumora arte.

- Drogen kontsumoa saihesteko zein neurri hartuko lituzketen galdetuta, eskolako prebentzioa bosgarren postuan jartzen dute irakasleek. Horri baino garrantzi gehiago ematen diote balioetan hezteari, kontzientzia sozialari, ohitura onak bultzatzeari edo drogei buruzko informazioa gehitzeari. Nahiko etsigarria da irakasleek beraiek hain garrantzi gutxi ematea eskolako prebentzioari, baina horren arrazoia prestakuntza falta izan liteke. Irakasleak ez daude oso gustura prebentzio lanek ematen dituzten emaitzekin, nahiz eta jarraitzeko prest egon. Beraz, irakasleak seguruago eta gaituago sentiarazten dituena formazioa izanik, zer hobe prebentzioan prestatzeko aukera ematea baino.

-

Zinema: prebentzio tresna baliagarria

Zinema, pelikula... gaiaren arabera tresna egokia izan liteke droga-menpekotasunen prebentzioa lantzeko. Istorioek eta irudiek gauza asko konta ditzakete, eta horren gainean hausnartzeko bidea irekitzen dute.

Baliabide horren abantailak aprobetxatzeko aukera ematen du Irudi Biziak elkarteak. Eskolan lantzen diren gaiak eta zinea uztartzen ditu Zineskola programaren bitartez. Estreinatu berriak diren filmak proiektatzen dituzte, eta ondoren, horrekin lotutako gaiak lantzeko programa didaktikoak. eskaini: batetik, ikasleei zuzendutako didaktika unitatea, eta bestetik, irakasleentzako gida didaktikoa.

IGO
31: Eskola berriaren gorpuzketan ezinbestekoa den herritartasunari ekin zaio
Lanbide Heziketa berria martxan da
SALAS, Begoña:
Ikasturte berriko datuen artean dantzan
ARAMENDI JAUREGI, Pello:
Brasil: Brasilen ere pobreziak kolore beltza du
32: Egonezina areagotzen ari da EAEko Haur Eskoletan
Ikasle Mugimenduak
ETXEBESTE, Amaia; LOPEZ DE LUZURIAGA, Jose Inazio; RAZKIN, Josean:
Hezkuntza alderdi politikoen ahotan
Uruguay: Montevideoko 'Gure haurrak' programa
33: Ekarpen interesgarriak plazaratzen ari da zenbait ikasle talde
Haur Eskolak: lehena, oraina eta geroa
IKASBATUAZ: Bide berriak urratuz
VAZQUEZ, Amaia:
BAI EUSKARARI:Goazen denok abestera!
HIRUKI taldea: Liburu egokien bila
34: Hezkuntza ere Euskal Herrian dabilen aire berriekin
doa.
HEKO Kolektiboa
SANTOS, Miguel Angel:
EIEF-FERE:Euskal Eskola
Akordio berri bat hirugarren milurtekoaren atarian
SARTAGUDA eta LODOSAKO ikastolak: Errioxako
mugaraino
SEASKA Haur Eskola, Beasain: nola bizi duten
plastika
SAREAN: Ikastetxe publikoetako zuzendariak
bildurik
35: Hauteskunde sindikalak hausnarke-tarako arrazoi dira.
UMEZAINTZA Haur Eskola. Arrasate: Urarekin jolasten
HEZIBIDE: Matrikulazio garaian ere, elkarlanari lehentasuna emanez
Hauteskunde sindikalak
Hezkuntzaren normalkuntza
MARTINEZ, Begoña:
PIARRES LARZABAL kolegioa, Ziburu: antxetaren
hegalkadak zabalduz
Egoera berria sortzeko nahia baino zerbait gehiago somatzen da
Udal Ikastolak
DARUNBE, Jone; OLIVERO, Teresa:
LANBIDE HEZIKETA: Atzerriko enpresetan lan-praktikak
UDAL HAUR ESKOLA, Irun: Harreman psikomotrizitatea.
Lanerako proposamen eta jarrera bat 0-3an.
Hego Euskal Herriko Erreformako lehen promozioak burutuko ditu bere ikasketak aurki.
Euskal Nazionalismoa eta
Hezkuntza Publikoa: Ikastolen publifikazioa
ELLAKURIA, Pello:
DUFAU, Aines; SOLORZANO, Pantxika: Kantiruri: kantu bilduma berria
Praktikatzen: Eraldaketa prozesuak ikastetxean
Euskal ikasleek III. Biltzar Nazionala ospatuko dute
Kalitatea lortzeko bidean
VADER, Marinus:
Euskal Ikasleen III. Biltzar Nazionala
Sarean Elkartearen ondorioak
BEGOёAZPI ikastola, Bilbo: Osasunaren heziketa
ERENTZUN ikastola, Biana: Proiektuz eta ilusioz betetako eraikina
Praktikatzen: Eraldaketa motak
Praktikatzen: Eraldaketaren plangintza
Haur Hezkuntza eta espezialistak
ARAMENDI JAUREGI, Pello: Espainiako estatuko Hezkuntza helbideak Interneten
GAZTAёAGA, Maixabel:
KONTSEILUA eta Hezkuntzaren Gizarte GUNEA normalkuntza bilatzeko baliogarri
Holandako Lanbide Heziketa. Autoikasketa ardatz.
Garai berrien ateetan euskal hezkuntzaren historia propioa idazten hasteko prest
Ibaizabal proiektua. Egitasmo zabal bezain osoa
AGIRRE, Nekane:
Gelak haurrez bete dira
Ikusten ikasi,
a ze abentura!
ARDUTZA ikastola, Gasteiz: Sorkuntza tailerrak.
Euskara nerabezaroan. DBH eta DBHOn euskararen erabilera sustatzeko zenbait ideia
GOёI, Jesus Mari:
Ordenagailuak? Bai,
LABIAGA ikastola, Bera: JUUL, galtzailerik gabeko hauteskundeak
043: Onditz, haurrik gabeko munduan bizitzera zigortu duten haurra
Curriculum desberdinen gelak
GUNEAk bere lehen Adostasunen Txostena aurkeztu du.
ETXEBERRIA, Joana:
Betea elkartea. Ingeleseko irakasleen topaleku
Euskal Euskara nerabezaroan. Nerabeok hasi gara pausoak ematen
045: Sortzen-Ikasbatuaz elkarte bateratua eratu da Euskal Eskola Publiko Berriaren alde.
Sortzen-Ikasbatuaz elkarte bateratua eratu da
HEKO: Hezitzaile eta komunikatzaileen kolektiboa
046: Hezkuntza Nazionalak SEASKAri: publikotasuna frantsesa gehiago irakastearen truke.
Hezkuntzarako Aholkularitza Zerbitzuak. Laguntza pedagogikoen nondik norakoak
CARBONELL, Jaume:
Haur txikienen heziketa. Haur Hezkuntza aztergai Ikastolen Elkartearen jardunaldietan
HEGOA, Gasteiz: Mundua beste era batera ikusteko saiakera
Kuadrillategi proiektua
0 - 3 urte bitarteko haurraren garapen psikologikoa
049: Gauzak aldatzeko eta hobetzeko sustraietara jo behar da
EIZAGIRRE, Ana; ZUBIZARRETA, Imanol:
Euskara nerabezaroan. Gazteen hizkera eta motibazioa
Nola nahi ditugu Haur Hezkuntzako gelak?
Ikasleek gainditu dute ikasturtea
HIK HASI aldizkaria aldatzera doa
Arian-arian, etenik gabe, bidea eginean
Heziketa, guztion erantzukizuna
ESTɉVEZ, Xosé
EZAMA ESNAOLA, Felix: Kristau Eskola Euskal Hezkuntza Sisteman
Lanbide Heziketa eta euskalduntze prozesua
Baionako Uda Leku elkartea hil ala biziko egoeran
Reggio Emilia. Italiatik Euskal Herrira
I. Ikasle Eguna ospatu da Amurrion
Hatz eta behatz
IKAS Pedagogia Zerbitzuaren bertso-ipuin proposamena
Euskal irakaskuntzari egindako erasoen aurrean, mugi gaitezen!
Euskal Herria, bizi nahi duen herria
Guk, geure Eskola. Euskal irakaskuntza, aurrera!
ESTELA, Rosa: Saharako Smarako Heziketa Berezia
Zabaltzen: euskalgintzaren zutabeari eraso
Talentu aparteko haurrak. Hauentzat ere heziketa berezia
ANAUT, Loli:
BIURDANA institutua, Iruñea: Nolako ikaslea halako lana
Zer behar du? Hori eman nahi diot
Nicaragua. Beste errealitate bat.
ROBLETO, Fernando:
CARDENAL, Fernando:
FLECHA, Ramon:
Zuzendaritza taldeak. Ikastetxeetako eragile
BOISEKO IKASTOLA: Ameriketako euskal ikastola
Hezkuntza Erkidegoa ere EAEko hauteskundeen emaitzei begira
GARMENDIA, Joxe Fernando:
TEBEROSKY, Ana:
Karmele Alzueta saria hezkuntza berriztapen proiektuentzat
APPLE, Michael:
Euskal Herriko Lanbide Eskolak nazioarteko eskolekin harremanetan
GARCIA, Maite: Eskoriatzako Irakasle Eskolaren 25 urteak: iraganari eta geroari begira
Idafe: autoerrealizazio bidean
Balioak lantzeko programa berria
Itziar Barriola, Iparraldetik argi egin diguzu: mila esker
ETXEBERRI, Mixel:
IGELDOKO HERRI ESKOLA: Zumeta proiektua
1923ko andereñoen lan-kontratua
Haurrek hezkuntzarako duten eskubidea bermatu egin behar da
MATA, Marta:
Historiako zertzeladak: Mikelete postuetako eskolak
IZTUETA, Anjeles:
SALBATORE MITXELENA ikastola, Zarautz:
Musika Irakasle Euskaldunon II. Topaketa emankorra izan da
Historiako zertzeladak: Maria Dolores Goia Mendiola andereñoa
Urte berri on, ikasturte hobeari!
Emakumea hezkuntzan. Gehiengoa bai, baina zertan?
CHOKLER, Myrtha Hebe:
ASKAGINTZA erakundea: Drogak larrugorrian
Historiako zertzeladak: Bilboko Euskal Eskolak (1908-1918)
Hezkuntzaren kalitatea
BILGUNEA:
COIRA, Patxi: Haur Hezkuntzako lehen zikloaren Arautze Dekretua Euskal Autonomia Erkidegoan
BORQUɉ, Mari Carme:
Historiako zertzeladak: Behartsuen unibertsitatea: arte eta lanbide eskolak Euskal Herrian
Unescok dio euskara desagertzeko arriskuan dagoela
MARCHESI, Alvaro:
SAN JOSE ikastetxea; Donostia: urte osoan ateak zabalik
Historiako zertzeladak: Libe Goñi, Seaskako lehen irakaslea
Bigarren Hezkuntzako irakasleen prestakuntza
ASKAGINTZA elkartea: Osasun heziketa eta droga-menpekotasunen prebentzioa eskolan
Historiako zertzeladak: Gipuzkoako Fraisoro sehaska etxea: haur abandonatuen trataera XX. mendearen lehenengo hamarkadetan
Hezkuntza geurea eta solidarioa
Haur txikiak eta hiriak aztergai
izango dira maiatzaren 25ean Bilbon
Historiako zertzeladak: Julia Fernandez Zabaleta maistra nazionalista
MARTINEZ, Orlando. ROMERO, Oscar.
UGARO ikastetxea, Legorreta: Pasaporterik gabeko bidaia Saharara
Historiako zertzeladak: Euskarazko alfabetatzea XIX. mendean: inprentaren baldintzapena eta eragintza
ARANBURU, Pedro:
IKASBIDE ikastetxea, Donostia: eIkasbide proiektua. Haur eta Lehen Hezkuntzan IKTBak epe motzean
integratzeko modua
Eraso guztien gainetik euskal hezkuntza sistemarengako konfiantza azaldu dute irakasle, guraso eta administrazioak
Historiako zertzeladak: Elbira Zipitria, euskal
eskolaren izen mitikoa
Hezkuntza gizartearen zerbitzura egotea guztion ESKUBIDEA da
Eraiki dezagun denok Euskal Eskola Publiko Berria
GAUTEGIZ ikastetxea, ARTEAGA: Mugak gaindituz, eskola handitu
Eskolen arteko postatrukea
Ikastolen Elkartearen joko didaktikoek jolasa eta ikasketa uztartzen dituzte
Historiako zertzeladak: IKAS, kultur elkartetik euskal pedagogia zerbitzura
Hezkuntzan parte hartzea
behar-beharrezkoa da
Bizitza osoan zehar ikasten. Florentziako foruma
MENDEBALDEKO SAHARA: Gazuaniako Lanbide Eskola.
0-3 zentroak: hezkuntza eskaintzea helburutzat eta ez laguntza eskaintzea
Mundu berri bat posible da oraindik.
Abia gaitezen!
Kuba, hezkuntza eredu berrien bila jarraitzen duen herria
BATISTA, Iris:
Euskal Herriak bizi behar badu, euskal hezkuntza eta komunikabideak ezinbestean behar ditu.
Hezkuntza Komunitate Dialogikoak. Partaidetasuna eta eraldakuntza oinarri dituen ametsa
HERNANDEZ, Pedro:
Euskal Herriak Bere Eskola herri ekimenak urrats berri bat eman du
Historiako zertzeladak: Euskadiko haurren babesa eta hezkuntza guda zibilean
Etengabeko ikaskuntza egungo gizartearen erronka
Bruselako Foyer zentroa. Etorkinak integratzeko ahaleginean
DE SMEDT, Hilde:
Historiako zertzeladak: Praktizismoa edo kultura. Bigarren Hezkuntza Bilbon, Erregimen Zaharraren amaieran
Korrika bi urtetik behin datorkigu,
Oteitza, berriz, betirako joan al zaigu?
MURILLO, Javier:
ESKOLA SAIAKUNTZARAKO ZENTROA, Sukarrieta: Ebaluazio eredu bat aniztasunari ekiteko
Luberri, Euskal Herriko lehen geologiako
interpretazio zentroa
Ikastoletako lehen andereñoak aipatuak izan dira,
noizko haien eskubideen aitorpena?
Euskal Eskola Publikoaren Legea
10. urteurrenean
Euskal Eskola Publikoaren Legeaz mahai ingurua: Ana Eizagirre,
Iñaki Etxezarreta, Marije Fullaondo.
UEUko Sexologia Saila: Goazen sexologia aztertzera eta bizitzera
Lagunarteko Hizkerarekin jolasean . TTAKUN Kultur Elkartea eta URTXINTXA Astialdiko Eskola.
Ikertzeko, hausnartzeko eta proposamenak
egiteko garaia da. Abia gaitezen!
IZTUETA, Anjeles:
LAREKI, Arkaitz: Nola irakasten dute DBHko irakasleek?
Irakasteko modu berri bat baliabide teknologikoak erabiliz
Ipolagun taldeak Mexikoko haurrei laguntzeko deia egiten du
Muga guztien gainetik... euskaraz! ASSA ikastola, La Puebla de Labarca
Guztientzako eskola
Eskola barneratzailea
ADARRA Pedagogi Erakundea:
IKASBIDEA ikastola, Gasteiz: Kantuz blai
ARGENTINA. Euskal Herriko lanbide eskoletako makinak Argentinako ikastetxetara eraman dira
Hezkuntza, etorkizuna prestatzeko eztabaida guztien erdigunean
Lanbide Heziketaren osasuna Ahuleziak eta indarguneak
AINSCOW, Mel: "Eskola barneratzaileagoak lortzeko, eskolan lan egiteko moduak aldatu egin behar dira. Eskola kultura aldatu behar da"
PORTER, Gordon I.: "Arrakasta lortzeko gela berezirik ez dugula behar erakutsi dugu"
FRANTZIA: Hezkuntza eztabaida
Muga guztien gainetik...euskaraz! OZTIBARRE ikastola, Izura: Lau alokutibo formatan jarduten duen eskola bakarra
Izena batzuek, eta izana besteek.
Nork inposatzen du hemen bere hezkuntza?
Familia ereduak eta eskola
AUCOUTURIER, Bernard:
Hezkuntza sistemen trukea: Euskal Herria eta jatorrizko herriak
Muga guztien gainetik... euskaraz! ARANGOITI ikastola, Irunberri. Elkartasunaren ikastola
Hezkuntzaren egiteko nagusietakoa bazterketaren aurka jokatzea da
0-3 urteko haurrak eta euren eskolak
PETUYA, Alazne:
Muga guztien gainetik... euskaraz!: BEURKO institutua, Barakaldo: Irratia, mintzamena lantzeko makina
086: Zer egin hezkuntza egiturak haurra kontuan hartzen ez duenean?
FERNANDEZ ANGUITA, Mariano:
Muga guztien gainetik... euskaraz!: ARRATIA BAILARAKO ESKOLAK: Herrian sareak sortu, Europan hizkuntza gutxituen trukea
087: Eskolan politika bai, alderdikeriarik ez.
Erlijioa bai, adoktrinamendurik ez.
KRAKOVIAko haur eskolak, Polonia: Krakoviako haur eskolak ezagutzen
ELKAR-BIDE programa. Ipar-Hegoko eskolen trukeak
ETXANIZ, Pello: Hizkuntza testa DBHko 1. mailako ikasleentzat
Muga guztien gainetik... euskaraz!: BIDARRAIKO eskola publikoa, Bidarrai: Iparraldeko paradisu ttippia, B ereduan
088: Eskola hobetzekotan espiritu kritikoa sustatu beharra dago
Harrera etxeak eta familiak
MARFEEI, Marta:
PELLO ERROTA ikastetxea, Asteasu: Bazen behin... gure aitona-amonen kontu aberatsak
SUKARRIETA Taldea: Ingurumen hezkuntza. XXI. mendeko moda ala erronka?
Modenako (Italia) 0-6 urteko udal haur eskolak Europan eredu
Muga guztien gainetik... euskaraz!: EL SALVADOR MARISTA ikastetxea, Bilbo: Bilboren bihotzean D eredu gora
ERNIOBEA institutua, Billabona-Amasa: Euskal arte garaikidea gelara
MARTINEZ, Iñaki: Desberdinak al dira herrietako eta hirietako ikasleak? Horren nabarmenki? Zertan? Nola?
Muga guztien gainetik... euskaraz!: Koldo Mitxelena institutua, Gasteiz: Erabilera eta kalitatea hobetzeko ideien fabrika
091: Denborak erakusten du bidea eginez egiten dela
COSIDO, Jesus:
5 urteko haurrak mezu elektronikoak idazten
Muga guztien gainetik... euskaraz!: BERNAT ETXEPARE lizeoa, Baiona: Euskararen gotorlekua
Euskararen gotorlekua
092: Eskola antolaketak eragina izan dezake berdinen arteko harremanetan
Bullying -a aurrez aurre
URRUTIA, Iñigo:
BIDEBIETA Institutua, Donostia: Espezie exotikoak: turistak ala inbaditzaileak?
Marokoko hezkuntza sistema
Muga guztion gainetik... euskaraz!: BALLONTI BHI, Portugalete. Portugaleteko misio lana
093: Hiru Sareta: elkarrekin bai, indarrak batuta obe
Mendebaldeko Sahara, itxaropenaren baitan
Muga guztien gainetik... euskaraz: ARGANTZON ikastola:
Trebiñuko arabarren ikastola
Ilunetik argira Elbira Zipitria deskubritzen duen liburua
094: Euskara ezagutzeko eskubidea eta betebeharra
ARROY, Igor:
Familia eredu askotarikoak eskolan. Familia ereduak lantzeko materiala
EGIZABAL, Diego: Kuadrillategi egitasmoa. Koadriletan euskara erabiltzeko saiakeraren emaitzak
Elbira Zipitriaren ibilbidea gogora ekarri dute bere lankide eta ikasleek. Liburuaren egileekin bildu ziren haren txokorik maiteenak bisitatzeko
Muga guztien gainetik... euskaraz!: GARRALDAKO eskola, Garralda: Eskualdeko haurren topagune
095: Europarako Konstituzio Itunak ez ditu hizkuntz eskubideak jasotzen
www. apoa.net Ipuin didaktikoak sarean
ZANGOZA ikastola, Zangoza: Artista txikien aztarnak Zangozako ikastolako atarian
Muga guztien gainetik... euskaraz!: EPERRA Ikastola, Sohüta: Xibütarren habia
Hezkidetza, detaile sutilen indarra
GIMENO SACRISTÁN, José
097: Beste mundu bat posible da; hezkuntza eguneratuz eraiki dezagun
Autoritatea. Mugak jarri ezinik
TEDESCHI, Maddalena; PICCININI, Sandra:
Kataluniako Hezkuntzarako Gizarte foroa
MONTORRE ikastetxea, Gautegiz-Arteaga: Planoa eskuan eta ibili munduan. Orienteering Arteagan zehar
Ezagutu ditugu Reggio Emiliako (Italia) 0-6 udal haur eskolak
Muga guztien gainetik... euskaraz!: LEMOIZEKO eskola: Herri txikiarentzat bizitza
098: Iruñerriko D ereduko ikastetxeen egoera: hazi bai, pilatu ez
M-learning : joan eta ikertu
BETTO, Frei:
HUEGUN, Axier: Zer dio gorputzak hezitzen ari garenean?
ZANGOZA ikastola, Zangoza: Jarrerek badute zeresana Zangoza ikastolan
Muga guztien gainetik... euskaraz!: PEDRO LOPE DE LARREA, Agurain
099: Anjeles Iztueta, lau urtez EAEko Hezkuntza sailburu
ARRASATEKO BHI, Arrasate: Lan kooperatiboa
Muga guztien gainetik... euskaraz!: ELORTZIBAR ikastola, Elortzibar
EKISOAIN, Juan Jose: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
GARAGORRI, Xabier: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
ARANBURU, Harbil: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
BRUNET, Juan Jose: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
LOPEZ, Irene: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
ORMAETXEA, Felix: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
EIZAGIRRE, Ana: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
ZUBIRI, Juanjo: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
GARAT, Maialen: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
GARMENDIA, Jesus: Zer iritzi duzu hilabetekari honi buruz?
LIZARRA ikastola, Lizarra: Euskara herriratzen dakiena
000: Euskal heziketarako aldizkari nazionala kalean da jada
Ikastetxearen hezkuntza asmo nagusiak
MONTERO, Jose Luis:
IBARZABAL, Eugenio:
Summerhill Donostian. Sutan gordetako oroimena
Emakumeen lanbide prestakuntza formalizatuaren hastapenak (1880-1930)
LABIAGA ikastola, Bera:
GAYARRE ikastetxe publikoa, Erronkari: Erronkaribarra, belaunaldi berria iragana eta geroa uztartuz
Antzuolako herri eskola:
Psikomotrizitatea
Haur eskolak
AURREKOETXEA, Manu:
LANGAITZ, ikastola, Orereta-Errenteria: Gurasoak euskalduntzen
SAN JOSE DE CALASANZ, ikastetxe publikoa, Donostia (Altza): Ohitura eta baloreak lantzen
ARAMENDI, Peio: Erreforman agertzen diren oztopoak
Euskal maisu-maistren garbiketa Gerra Zibilean eta Frankismoaren hasieran
Irakasle-ikasleen arteko harremanak
Errenteriako PAT:
R. M. de AZKUE ikastola, Lekeitio: Non(d) (hik) hasi?
URBE, Ainhoa; ZABALA, Juantxu: Psikomotrizitatea eta gero zer?
Frankismoaren garaiko etxe eskolaren esperientzia Bizkaian
Lanbide Heziketa
AREVALO, Jorge:
IKASLAN: eremu publikoan elkarte pribatuak
TOLOSALDEKO Lanbide Heziketako institutua, Tolosa: Etxebizitza baten elektrifikazioa
Lanbide Heziketa berria: Javier Mardonesekin solasean
LUKAS, J. F.:
TOKI-ALAI herri ikastetxea, Irun: Irakurketaren zaletasuna bultzatuz
SANCHEZ, Seve: Lanbide Heziketa berria eta euskara
Urrutiko euskal eskola: Euskadi-Venezuela ikastola (1965-1986)
HAMILTON, David:
BIURDANA (Iruñea) eta ASAKATASUNA (Burlata) institutuak: DBHren ezarpena Nafarroako institutuetan
AIAKO herri eskola, Aia: Euskal giroko herrietan erdara nola landu
PLACER, Felix:
Irakasleriaren osasuna
Haurrek eskubidea dute errealitatearen osotasuna ezagutzeko. Artzain Oneko 36. Txanda, hezkuntzako langileak
AVE MARIA ikastetxe publikoa, Errotxapea: Euskararen lehen urratsak erdal giroko eskoletan
BELGIKA: Belgiar estatuko hezkuntza sistemak
Edozein kulturatan ematen den heziketa, komunitatezkoa zein formala
IZARRAKO herri eskola, Izarra: Euskararen fruituak erdal baratzean
LABIAGA ikastola, Bera: Berako ikastolaren borroka
DANIMARKA: Danimarkako hezkuntza sistema
GOROSTIDI, Jose Luisen omenez
14: Urte berriari begira Hik Hasik proiektu ugari dauka esku artean
DOBH, EAEko ertainetako erreforma
ELKARRI:
TAFALLAko ikastola, Tafalla: Irakurketa-idazketa konstruktibismoaren ikuspegitik
AITOR ikastola, Donostia: Oihala igo eta funtzioa hasten denean
BRITANIA HANDIA: Ingalaterra eta Galeseko hezkuntza sistema
OIARTZUNGO MUSEO BATZORDEA:
Demokrazia irakaskuntzan
Gipuzkoako Haur Eskolan Koordinakundea: Haur Hezkuntza. Lehen zikloa?
Badator, badator, euskal eskola publikoaren festa
ARANO, Rosa Mª: Txingudi ikastolako hizkuntza plangintza
Tertulixak: autoheziketa modu bat
Emakumeak eta hezkidetza
IRLANDA: Irlandako Hezkuntza Sistema
Haurrekiko tratu txarrak aztergai
KORTESEKO ikastola, Kortes: Hegoaldeko mugaraino euskaraz
EPERRA ikastola, Sohüta:
ETXEBERRIA, Elias:
IBAIALDE 97. Ezagutu eta maitatu
Neskak, emakumeak... eta hezkuntza mundua
L´educazione italiani
19: Handik eta hemendik euskal eskakizunei erantzun behar nonahi
Hezkuntzako beste hezitzaileak
Eskola txikien koordinazioa: Gernika inguruko eskola txikien esperientzia
JOSE ARANA ikastola, Eskoriatza: Haurtxoteka, liburutegia baino gehiago
ZABALZA, Miguel Angel: Bakegintzarako hezkuntza hizpide
FUNES, Jaume: Nerabetasuna
SAN JOSE DE CALASANZ, Donostia: A eta B ereduetatik D eta B ereduetara
20: Euskal Heziketaren aurkako erasoen areagotzea ikasturte honetako berezitasun aipagarria
Badator EAEra DOBHren ezarpena
Ikasbatuaz; pauso sendoak emanez
SUEDIA: Suedia, lan eta familia betebeharrak orekatuz
Adimena eta autoestimua irakaslearen zeregina
SUITZA: Suitzako banka sekretuak, txokolatea eta eskolak
022: Errege-Dekretua edo euskaldunak kate motzean lotzeko beste ahalegina
23: Oliveri eta Unzeta jaunak, Hik Hasik, entzuna izateko eskubidea du
ELORZA, Juan mari; EZKIAGA, Patxi; LARREA, Jose Luis:
24: Euskara eta Euskal Heziketarekiko erasoak areagotu diren honetan euskararen aldeko jarrerak inoiz baino biziago
AZURMENDI, Joxe:
NORVEGIA: Norvegia: eskola publikoaren ugaritasuna
26: Hezkuntza osatzen dugun talde ezberdinen tresna eta topagune izan nahi dugu, horra orekarik emankorrena.
Hezkuntza kooperatibak
GARCIA, Maite:
ALMEN IKASTOLA, Eskoriatza: Ikasleak filosofatzen
DONIBANE-LOHITZUNEko ikastola, Donibane-Lohitzune: Donibane-Lohitzuneko Ihauteri ttiki eguna
PORTUGAL: Atlantiar kresalaren bila Portugalera
27: Lan banaketa egokiagoak ezinbestekoak zaizkion errekurtsoak ahalbidetuko lizkioke Hezkuntzari ere.
KARMENGO AMA ikastetxea, Trintxerpe: Eskolaren funtzio aldatzailea.
CONJIL, Txus:
ARTZAIN ESKOLA, Arantzazu: Eskoletatik ateratako artzainak
SUEDIA: Suediako haur zerbitzuak eta eskolak ezagutzen
028: Eskola berriaren gorpuzketan ezinbestekoa den nazionaltasunari ekin zaio
URANGA, Marije:
URRETXU-ZUMARRAGA ikastola eta TERRASAKO eskola publikoa: Elkatrukea, harremanak bideratuz
FINLANDIA: Eskandinaviari begira
IPAR HEGOA Fundazioa: Euskal eskolaren azken hogei urteak. MARTÍ, FelixI elkarrizketa
Haur eskola txikietako irakasleen
ALVAREZ, Manuel:
Europako irakasleen ordutegiak eta ordainsariak
Argentinako irakasleak urtebetez barau greban
102: Irudien eraginak kezkatzen bagaitu, orain dugu hausnartzeko parada
Jolas kooperatiboen etxea, Donostia: Denok kooperatiboak izaten ikas dezagun
Ikasmahai digitala, Barakaldoko ikasleen asmakuntza. Elhuyarren
Gaur egungo eskola ekonomiaren zerbitzura al dago?
Nola eta nork erabakitzen du zein baliotan hezi haurrak? Hor ere manipulatzen al da?
Uda giroko aisialdia
ALONSO, Juan Carlos: psikologoa
Zamakola ikastetxea, Bilbo:Gatazkak konpontzen ikasi dute, eta gainera, hezibide bihurtu dituzte
Alboan fundazioa herrien elkartasunaren alde lanean
Erlijioak ba al du lekurik ikastetxe laikoetan?
JOSU TXAPARTEGI
HAURRAK AFEKTIBITATE ETA SEXU ANIZTASUNEAN HEZTEN
PEDAGOGIA 2007 HABANAN
Hiriak eta herriak
Guiomar Mendizabal: Arreta gabezia arazoak daudenean esku-hartze kausalaren aldekoak gara, esku-hartze farmakologikoaren aldean
Miguel Gonzalez: “Alboanen unitate didaktikoek kanpo zorraren gaia modu sinple eta ulerterrazean lantzen dute”
FUNAI, Hironori:Gizarte modernoan jolas unibertsalak galtzeko arriskua dago
DAVILA, Paulí: Hiri hezitzaileak
ESTRUCH, Joan: Autonomiak garrantzia du, baina ez da hezkuntza sistemak dituen gaitzen irtenbidea
Ondoezik dauden ikasleak
Haurrek, elkarren arteko gatazkak haien artean konpondu behar al dituzte? Kasu horretan jazarpenak izateko aukera handiagoa al da? Zer egin behar dute irakasleek?
PRIETO, María Dolores: Sormenaren garrantzia
KONSUE, Salinas: Etiopiari laguntzeko proiektua
Haurrak gehiegi babesten al ditugu? Haur berekoiak egiten ari al gara? Ia ahaleginik egin gabe, bat-batean nahi duten guztia lortzea, egokia al da?
Sei hitz
Gizarte hezitzaileak eskolan
CHACON ARTEAGA, Nancy: “Balioek eta moralak arreta berezia eskatzen dute pertsonen prestakuntza prozesuetan”
TROKA Abentura: Natura eta abentura edonoren esku
APPLE, Michael: Eskoletan demokrazia lortzeko, inguruan gertatzen den guztiak demokratikoa izan behar du
Bihotz Gazte ikastola, SANTURTZI: Taupadak indartsu Bihotz Gaztean
IZAGIRRE, Patxi: Haurrei heriotzaren aurrean minaren adierazpena normalizatzen erakutsi behar diegu
Balioen heziketarako ardatzak
Isabel Celaá. “Hezkuntza edozein herrialderen eraldaketarako ardatz nagusia da
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa
Bigarren mailako haurrak lehen mailako herrialde batean
Gure eskola
Nazioarteko hezkuntza. Egoerak eta erronkak
Egia al da irudiaren gaur egungo indarrak irakurketaren praktika kolektiboa kaltetu duela?
Adimen emozionala. Beste hizkuntza bat
Oiartzungo Udal Ikastola Partzuergoa: Elikadura
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
Albaola elkartea eta larruzko belaontziaren proiektua
Zein eragin dute telesailek neska nerabeen sozializazioan? Zeintzuk dira Hezkuntzaren erronkak?
Hautaprobak: Baxoa eta Selektibitatea
Juul 2010. Haur eta Gazte Literatura euskaraz
Ahotsaren erabilera egokia
Osasun mentala
Nola gainditu jendaurrean hitz egiteko dugun beldurra? Zein garrantzia du ahotsak komunikatzeko orduan?
Yoga saioak irakasleentzat
Zer emoziok sustatzen dute, eta nola, pertsonaren garapen egokia?
“Untzi Museoa” Donostiatik mundura, itsasoan barrena
Maitasun begirada behar da ongi hezi nahi bada
Itsas Eskola Lekeitioko “Trinkete Etxea” aterpetxean
Urari harrika
Baztango testigantzak jasotzen Lekarozko 4. DBHko ikasleen eskutik
Ez dut zigortu nahi. Zigorren alternatibak
PISA frogen hamaika irakurketa
Joseba Azkarraga: "Kontua ez da zelan sortu eskola ona, gizarte hezitzailea nola eraiki baizik"
Mirtha Chokler: Haur txikien mugimenduaren genesia
Neus Samarti: "Ebaluazioa aldatzeko, azterketako galderak aldatu behar dira. Ez galdetu ‘Egin lorearen marrazkia, eta idatzi zatien izenak’, hau baizik: ‘Mendira joan garenean, amak esan dit loreak ez puskatzeko. Zergatik?’·
LONGAR proiektua Vianako hirugarren adinekoei emanaldia
Hezkuntzari erasoaldiaren irakurketa eta erantzuna
Jakin-min
Telebistak balio positiboak pizten ditu nerabeengan
Joxe Amiama: "Eskola eta familia helburu bera duten bi sistema desberdin dira. Elkar onartu behar dugu eta gizatasun handiagoz jokatu"
Hamalau hazi Garapenerako Hezkuntzako esperientziak
Herritarrak hezkuntzaz hausnartzen
Nerabeak modu probokatzailean janzten al dira? Ez al genuke ezer egin behar hori saihesteko
Esker ematea
Hezkuntza aztergai latinoamerikan
Venezuela, Bolivia eta Nikaragua Kubaren bidetik
Kubako eta Euskal Herriko haurrak baturik, liburuen eta antzerkiaren bidez
Beti txori artean…
Haur eta gazteak gure ispilu, noski
Nafarroako landa eremuko eskolak: Txikitasunak elkarturik
Behar bezala eramaten al dute haurrek motxila?
D’elikatuz Elikadura eta gastronomiaren interpretazio zentroa
Eskolako oroitzapen batzuk
Kataluniako hezkuntza eraberritzailera bidaia
Herriaren jakintza
Hedabideek sexuari buruz igortzen diguten informazio pilatik nola bereiz dezakegu nerabeei begira baliagarria dena eta ez dena?
Eskolako gatazkak bitartekarien bidez konpontzen. Argentinako Chubut eskualdean egindako proiektua
Irene Balaguer eta David Altimir. Associació de mestres Rosa Sensat-eko arduradunak
Nola jokatu beharko genuke eskolan sormena lantzeko?
Inmaculada ikastetxean partaidetza lantzen
Zergatik hitz egin behar diogu heriotzaz haurrari? Nola lagunduko digu haur-literaturak?
Ez da ‘autista’, Mikel da. Umea da, ikaslea da, eta, ume den neurrian, premiak ditu; hortik datoz desgaitasun eta gabezia guztiak
Atera al diezaiokegu etekinik publizitate-kanpaina bati, ikuspegi hezitzaile batetik?
Gazteak eta euskara
Afektibitatea eta sexu hezkuntza. AGORTUTA
 
© 2005