Euskal hezkuntza komunitateko hezitzaileentzat informaziorako, prestakuntzarako, elkarrizketarako eta eztabaidarako elkargunea gara.

Horrexegatik:
    • hezkuntza gaietan informatuta egon nahi baldin baduzu,
    • berrikuntza pedagogikoen jarraipena egin nahi baldin baduzu,
    • eraldaketarako bidelaguntza nahi baldin baduzu,
    • ikasi eta partekatu nahi baldin baduzu,
    • euskal hezkuntzako komunitate honetako kide izan nahi baldin baduzu,